פונדקאות

פונדקאות בארץ

עבור זוגות אשר אין ביכולתם להביא ילד לעולם בדרך של הריון ולידה, קיימת אפשרות להביא לעולם ילד תוך העזרות בפונדקאית – אישה אשר תשא את ההריון, תלד את הילד ותמסור אותו לבני הזוג עם לידתו. ההריון באמצעות הפונדקאות מושג באמצעות החזרת ביצית מופרית לרחמה של הפונדקאית. הביצית אינה של האם הנושאת – הפונדקאית אלא של האם המיועדת או מתרומת ביצית. הביצית מופרית בזרעו של האב המיועד.

Alt Text

הליך הפונדקאות מוסדר בארץ באופן חוקי (חוק הסכמים לנשיאת עוברים) והוא נעשה בפקוח של משרד הבריאות. ועדה מטעם משרד הבריאות מאשרת את המועמדים להליך הפונדקאות – את בני הזוג, ההורים המיועדים, ואת הפונדקאית – האם הנושאת, לאחר שעברו בדיקות רפואיות ואבחון פסיכולוגי. נוסח ההסכם בין בני הזוג לפונדקאית מועבר לאישור הועדה והועדה דורשת כי כל אחד מהצדדים יקבל יעוץ משפטי מעורך דין אחר.

ההסכם בין הצדדים מסדיר את חובות הצדדים וזכויותיהם לאורך כל התהליך ועד לאחר הלידה. עם הלידה, הילד מועבר לחזקתם של ההורים ובשיתוף פקידת הסעד מטעם המדינה, יתקיים הליך משפטי קצר בסופו ינתן צו הורות והילד ירשם כילדם של בני הזוג.

עו"ד איילת טרסר עוסקת מזה שנים בליווי זוגות ופונדקאיות, מתן יעוץ משפטי וייצוגם לצורך ההליכים בפני הועדה. כמו כן, עו"ד טרסר מייצגת מול הועדה המוסמכת במקרים בהם לא ניתן אישור הועדה לזוג או לפונדקאית לעבור את התהליך.

הליך הפונדקאות בארץ אפשרי עבור בני זוג, גבר ואישה בלבד, ואינו חל על משפחות אלטרנטיביות, כגון הורים יחידנים או בני זוג מאותו מין.

פונדקאות בחו"ל

עבור מי שאינם רשאים להסתייע בפונדקאות בארץ – גבר או אישה המבקשים להפוך להורים ואין להם בני זוג או בני זוג מאותו מין – קיימת אפשרות של קיום הליכי פונדקאות בחו"ל. קיימות בארץ מספר סוכנויות ונציגויות של סוכנויות פונדקאות מעבר לים.

חשוב לוודא כי הפונדקאות מותרת ואפשרית במדינה בה בחרתם לבצע את ההליכים וכי הצוות שיטפל בכם בחו"ל ויבצע את הליווי הרפואי והמקצועי הינו מיומן. כדאי גם לבדוק את נתוני ההצלחה במרפאת הפריון בה יבוצעו הטיפולים ואת העלויות הריאליות הנלוות לתהליך.

עו"ד איילת טרסר מעניקה ייעוץ משפטי לפונים אליה, המבקשים להביא ילד לעולם בדרך זו, לרבות מתן יעוץ לקראת חתימת הסכם והסדרת מעמדו של הילד שיוולד כאזרח ישראלי.

מידע נוסף ניתן לקבל ממאמרים אשר נכתבו על ידי עו"ד טרסר.